ostraka
ostraka
BELASTINGAANGIFTE ErfBELASTING

AANGIFTE ERFBELASTING

Erfbelasting – tot 2010 successierecht genoemd – moet worden betaald na een overlijden over de waarde van de nalatenschap. Hiervoor moet aangifte worden gedaan door de executeur of de nabestaanden.

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:

 • de waarde van uw erfdeel;
 • uw relatie met de overledene.

Bij de erfbelasting gelden veel regels die in de aangifte op de juiste manier moeten worden verwerkt. Voor een erfgenaam is dit vaak een lastige aangelegenheid omdat nooit eerder een aangifte erfbelasting is ingevuld. Zonder deskundige hulp is een fout snel gemaakt, waardoor de kans bestaat dat te veel erfbelasting wordt betaald.

Wij adviseren u bij het indienen van de aangifte erfbelasting of wij verzorgen de aangifte erfbelasting geheel voor u.

N.B. Voor iemand die is overleden, moet vaak een aangepaste aangifte inkomstenbelasting (F-formulier) worden gedaan door de nabestaanden.

WAARDEBEPALING VAN DE ERFENIS

Pas nadat de waarde van de nalatenschap is bepaald kan worden bepaald op welk bedrag elk van de erfgenamen recht hebben (de verkrijging) en kan de te betalen erfbelasting worden bepaald. Als alleen een geldbedrag is geërfd, is duidelijk wat de waarde is.

Bij onroerende zaken is meestal de WOZ-waarde van belang voor het vaststellen van de waarde (voor een tweede woning die verhuurd wordt, een serviceflat en bedrijfspanden gelden speciale regels). Bij de aangifte erfbelasting betreffende een overlijden in 2018 kan de laagste waarde van de WOZ-beschikking 2018 of 2019 worden gehanteerd. Om te voorkomen dat u te veel erfbelasting betaalt, is het verstandig om als erfgenaam een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen en de WOZ-waarde kritisch te beoordelen en eventueel daartegen bezwaar te maken.

Bij beursgenoteerde effecten is de slotkoers bepalend. Bij andere goederen moet u zelf bepalen wat de waarde is. Een juiste waardebepaling is van groot belang om niet te veel erfbelasting te betalen, maar de waardering moet wel door de Belastingdienst worden geaccepteerd.

WIE DOET DE AANGIFTE ERFBELASTING?

Als er in het testament een executeur is aangewezen, moet die de aangifte erfbelasting doen en betalen voor alle erfgenamen. De executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale erfbelasting. Als er te weinig erfbelasting wordt betaald dan kan de Belastingdienst hetgeen te weinig is betaald volledig op de executeur verhalen. Een aangewezen executeur hoeft echter niet alles zelf te doen. Ook als u de nalatenschap verder zelf afwikkelt is het verstandig om voor de aangifte en de betaling van erfbelasting deskundige hulp in te schakelen. Door dit uit te besteden verkleint u de kans op fouten en daarmee het risico dat u een navordering en boete krijgt.

Als er geen executeur is aangewezen dan wijzen de erfgenamen doorgaans één van de erfgenamen aan als gevolmachtigde die alles afwikkelt. In dat geval doen de erfgenamen in beginsel zelf aangifte erfbelasting. Ostraka belastingadviseurs ondersteunt u graag bij het doen van de aangifte erfbelasting.


BELASTINGVRIJE VERKRIJGINGEN

In diverse gevallen gelden vrijstellingen waardoor niet over het gehele bedrag erfbelasting hoeft worden betaald:

 • voor een partner geldt in 2018 vrijstelling van € 643.194;
 • voor een gehandicapt kind dat op kosten van de overledene werd onderhouden, geldt in 2018 een vrijstelling van € 61.106;
 • voor een ander kind geldt in 2018 een vrijstelling van € 20.371;
 • voor een kleinkind geldt in 2018 een vrijstelling van € 20.371;
 • voor ouders geldt in 2018 een vrijstelling van € 48.242;
 • voor overige verkrijgers geldt in 2018 een vrijstelling van € 2.147 per persoon.

TARIEF ERFBELASTING

Over de waarde van de verkrijging, na aftrek van vrijstelling, is erfbelasting verschuldigd naar de volgende tarieven:

 • voor een belaste verkrijging door een partner of (pleeg)kind bedraagt het tarief 10% bij een verkrijging in 2018 tot € 123.248 (2017: € 122.269) en daarboven 20%;
 • voor een belaste verkrijging door een kleinkind of achterkleinkind bedraagt het tarief 18% bij een verkrijging in 2018 tot € 123.248 (2017: € 122.269) en daarboven 36%;
 • voor een belaste verkrijging in een ander geval bedraagt het tarief 30% bij een verkrijging in 2018 tot € 123.248 (2017: € 122.269) en daarboven 40%.

TIJDIG AANGIFTE DOEN

De aangifte erfbelasting moet u binnen acht maanden na het overlijden indienen. Als u de aangifte niet tijdig kan indienen, moet u uitstel vragen aan de Belastingdienst.

Let op dat u vanaf acht maanden na het overlijden aan de Belastingdienst belastingrente verschuldigd wordt over het te betalen bedrag. Deze belastingrente moet u dus ook betalen als u zich aan de wettelijke termijn voor de aangifte houdt. Sinds 1 april 2014 bedraagt daarvoor het percentage 4%. Aangezien dit meer is dan u op een spaarrekening ontvangt, is het van belang om de aangifte erfbelasting tijdig in te dienen en te betalen. Lees op onze nieuwspagina meer over het moment waarop u het beste de aangifte erfbelasting kunt indienen.

Als u niet op tijd uw aangifte indient, dan ontvangt u een aanmaning van de Belastingdienst. Dient u de aanslag dan nog niet op tijd in, dan maakt de Belastingdienst een schatting van wat u moet betalen en kan aan u een boete van € 369 worden opgelegd.

HULP NODIG BIJ DE AANGIFTE ERFBELASTING?

Bent u bij het invullen van de aangifte erfbelasting tegen problemen aangelopen en bent u op zoek naar een deskundige? Zit u met vragen of wilt u bevestiging dat de aangifte erfbelasting correct is ingevuld?

Neem dan contact op met Ostraka belastingadviseurs. Wij controleren uw aangifte erfbelasting of u helpen u bij het invullen als u er zelf niet uitkomt. Natuurlijk is het ook mogelijk dat wij de aangifte erfbelasting voor u geheel verzorgen.

Wij verzorgen de belastingaangifte erfbelasting bij u thuis. U heeft dan alle benodigde stukken bij de hand en daarnaast hoeft u niet met vertrouwelijke documenten over straat.

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22    info@ostraka.nl