ostraka
ostraka
ostraka
Schenkbelasting en erfbelasting

DIENSTEN BETREFFENDE SCHENK- EN ERFBELASTING

Hieronder volgt een korte opsomming om u een idee te geven waarmee Ostraka belastingadviseurs u onder andere behulpzaam kan zijn op het gebied van schenkbelasting en erfbelasting. De diverse onderwerpen worden op de volgende pagina’s uitgewerkt, u kunt daarnaar doorklikken.

Belastingadvies schenkbelasting en erfbelasting

Belastingadvies houdt meer in dan alleen het doen van uw aangifte schenkbelasting of erfbelasting. Door tijdig uw persoonlijke situatie te laten beoordelen wordt het voor u mogelijk om optimaal gebruik te maken van uw belastingbesparingsmogelijkheden.

Belastingaangifte schenkbelasting

Bij Ostraka belastingadviseurs kunt u ook terecht voor het invullen van uw belastingaangifte schenkbelasting en daaraan gerelateerde zaken.

Het is niet altijd eenvoudig om een belastingaangifte schenkbelasting te doen. Belastingregelgeving verandert immers regelmatig. Voor uw belastingaangifte maken wij gebruik van onze uitgebreide kennis van de actuele belastingregelgeving.

Belastingaangifte erfbelasting

Behalve voor belastingadvies over erfbelasting kunt u bij ons ook terecht voor het invullen van de belastingaangifte erfbelasting en daaraan gerelateerde zaken.

Het doen van een belastingaangifte erfbelasting is voor veel mensen ingewikkeld omdat zij zelden zon aangifte hoeven te doen. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.


Bezwaar en beroep aanslag schenkbelasting of erfbelasting

Bent u het niet eens met de aanslag schenkbelasting of erfbelasting die de Belastingdienst u heeft opgelegd? Of heeft u van de Belastingdienst een uitspraak op uw bezwaarschrift tegen de aanslag schenkbelasting of erfbelasting gekregen waar u het niet mee eens bent? Uw kansen in bezwaar of beroep kunnen door Ostraka belastingadviseurs in beeld worden gebracht en indien nodig kunnen wij voor u een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP

Speelt een van deze punten op het gebied van schenkbelasting en erfbelasting bij u en wilt u daarover meer weten? Voor een vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen met Ostraka belastingadviseurs

Ostraka belastingadviseurs BV    Postbus 44     4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.     T 0183-76 05 22     info@ostraka.nl