RIOOLHEFFING GEMEENTE

 • WAAROM RIOOLHEFFING BETALEN?

  Rioolheffing heft de gemeente ter bestrijding van de kosten die zij maken in verband met de rioleringstaak, de hemelwatertaak en de grondwatertaak. Voornamelijk gaat het om het afvoeren van afvalwater of regenwater op het riool. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.


  WIE BETAALT RIOOLHEFFING?

  Een aanslag rioolheffing legt de gemeente op aan de gebruiker van een woning, woonboot of garagebox. Vaak wordt ook aan de eigenaar een aanslag rioolheffing opgelegd. De gemeente is echter niet verplicht om zowel van de gebruiker als van de eigenaar te heffen. Dat is een keuze die door de gemeenteraad wordt gemaakt in de rioolheffingsverordening.

  De rioolheffing maakt meestal onderdeel uit van het jaarlijkse aanslagbiljet tezamen met de andere gemeentelijke belastingen.


  RIOOLHEFFINGSTARIEF

  De rioolheffing dient om bepaalde kosten te verhalen die de gemeente maakt in het kader van de rioleringstaak, de hemelwatertaak en de grondwatertaak. Daarom moet de gemeente de riooltarieven zo vaststellen dat de opbrengst van de rioolheffing niet uitkomt boven het bedrag aan toelaatbare kosten. De gemeente mag dus geen winst begroten.

  Uw aanslag rioolheffing kan bij bezwaar worden verlaagd als de gemeente te veel of onjuiste kosten toerekent, of het tarief te hoog vaststelt. Ostraka belastingadviseurs heeft veel kennis op dit gebied en beoordeelt dit voor u en dient eventueel bezwaar in tegen uw aanslag rioolheffing.

  Rioolheffing kan worden geheven op verschillende manieren, bijvoorbeeld: een vast bedrag per aansluiting, op basis van het aantal bewoners, op basis van de WOZ-waarde en op basis van de hoeveelheid waterverbruik. Soms geldt een apart tarief of vrijstelling voor garageboxen of andere kleine objecten.


  WIJZIGING GEBRUIKSSITUATIE GEDURENDE HET JAAR

  Bij de rioolheffing kent de gemeente meestal een regeling die rekening houdt met een verandering in de loop van het jaar, zoals een wijziging in het aantal bewoners of als u verhuist. De gemeente past haar eigen regels echter op dit punt vaak niet goed toe, waardoor u mogelijk te veel betaalt. Ostraka belastingadviseurs kan dit voor u beoordelen en eventueel bezwaar tegen uw aanslag rioolheffing indienen.

  Voor de eigenarenheffing is over het algemeen de situatie op 1 januari bepalend. De eigenarenheffing wordt dan niet verminderd als u in de loop van het jaar de woning verkoopt.


 • NIET AANGESLOTEN OP HET RIOOL?

  Rioolheffing is een bestemmingsbelasting die wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de klassieke rioleringstaak en sinds 2008 ook de hemelwatertaak en de grondwatertaak.

  Veel gemeenten vinden daarom dat ook voor een woning of garagebox die geen rioolaansluiting heeft en waarvoor in het verleden geen rioolrecht werd geheven, nu wel rioolheffing moet worden betaald. Dat is lang niet in alle gevallen terecht. Ostraka belastingadviseurs onderzoekt voor u of u ten onrechte aan de gemeente rioolheffing betaalt en dient zo mogelijk een bezwaar in tegen uw aanslag rioolheffing.


  BETALING VIA WATERLEIDINGBEDRIJF

  Sommige gemeenten versturen niet zelf de aanslag rioolheffing, maar werken daarvoor samen met het waterleidingbedrijf. Op de jaarafrekening van het waterleidingbedrijf staat dan ook het aanslagbedrag voor de rioolheffing vermeld. Dit wordt meeliften genoemd. Soms is dit meeliften juridisch niet goed geregeld door de gemeente.


  BEZWAAR TEGEN DE RIOOLHEFFING

  Als u een aanslag rioolheffing heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent, dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Dit moet bezwaar binnen de bezwaartermijn van zes weken worden ingediend.

  Bent u het niet eens met een aan u opgelegde aanslag rioolheffing en u wilt in bezwaar? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met ons.


  KWIJTSCHELDING VAN RIOOLHEFFING

  Bij een laag inkomen op bijstandsniveau is het in veel gemeenten mogelijk om kwijtschelding te vragen voor de rioolheffing gebruikersdeel. Voor de rioolheffing eigenarendeel bestaat meestal geen kwijtscheldingsmogelijkheid.


  ZUIVERINGSHEFFING

  N.B. Als u als gebruiker afvalwater afvoert op de gemeentelijke riolering, ontvangt u naast de gemeentelijke aanslag rioolheffing ook een aanslag zuiveringsheffing van het waterschap.


  , , laatst gewijzigd 01-03-2019.

 • Ostraka belastingadviseurs BV
 • 0183-76 05 22
 • info@ostraka.nl
 • Postbus 44
 • 4284 ZG
 • RIJSWIJK N‑Br.