ostraka
ostraka
Belasting op leidingwater

BELASTING OP LEIDINGWATER

Via de factuur van het waterleidingbedrijf betaalt u belasting op leidingwater over het leidingwater dat u aan wordt geleverd. Leidingwaterbelasting wordt slechts geheven over een hoeveelheid van maximaal 300 m3 per jaar per WOZ-object.

STIJGING VAN DE BELASTING IN 2014 en 2015

Met ingang 1 januari 2014 is het tarief van de belasting op leidingwater verdubbeld van € 0,165 per m3 naar € 0,33 per m3. Met ingang van 1 januari 2015 is het tarief verhoogd naar € 0,333 per m3.

Op 1 juli 2014 zou daarnaast de heffingsgrens van 300 m3 worden afgeschaft. In het voorjaar van 2014 is bekend gemaakt dat dit niet doorgaat. Ter financiële compensatie daarvan is met ingang van 1 januari 2015 het tarief van de energiebelasting op aardgas en elektriciteit in de tweede en derde schijf verhoogd (aardgas + 50 procent en elektriciteit + 9 procent).BESPARINGSMOGELIJKHEDEN?

Als uw onderneming verdeeld is over meerdere nabij elkaar gelegen WOZ-objecten kan het – afhankelijk van de hoeveelheid water die u verbruikt – interessant zijn om eens goed te kijken of de afbakening van de WOZ-objecten anders kan worden vormgegeven. Mogelijk zijn er besparingsmogelijkheden op de te betalen leidingwaterbelasting.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

Wilt u in beeld brengen of er voor u besparingsmogelijkheden zijn? Neem contact op met Ostraka belastingadviseurs voor een vrijblijvende kennismaking.

 

 

 

Ostraka belastingadviseurs BV  •  Postbus 44   •   4284 ZG   RIJSWIJK N-Br.   •   T 0183-76 05 22    •  info@ostraka.nl