HOOFDLIJNEN BELASTINGWIJZIGINGEN 2020 VOOR PARTICULIEREN

1

juli

Op deze pagina zullen wij een overzicht geven van de belangrijkste belastingwijzigingen voor particulieren die per 1 januari 2020 zullen worden ingevoerd als gevolg van het Belastingplan 2020 en een aantal andere wetten.


BELASTINGPLAN 2020

De indiening van het Belastingplan bij de Tweede Kamer vindt plaats op 17 september 2019. In oktober en november wordt het plan behandeld in de Tweede Kamer, de bedoeling is dat er eind november 2019 over wordt gestemd.

Als in de loop van de zomer plannen worden gelekt en er zaken bekend worden betreffende de plannen voor Prinsjesdag 17 september 2019, dan wordt deze pagina steeds geactualiseerd.

In een brief van mei 2019 heeft staatssecretaris Snel van Financiën overigens aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij gezien de ICT-problemen bij de Belastingdienst nieuwe beleidsvoornemens wil realiseren zonder inzet van ICT. Waar dat niet mogelijk is, zal voor beleidsvoornemens die in 2019, 2020 en 2021 tot uitvoering moeten komen zo veel mogelijk worden ingezet op alleen wijziging van percentages en bedragen.

Met betrekking tot het forfaitaire rendement in box 3 heeft de staatssecretaris op 15 april 2019 overigens toegezegd dat op Prinsjesdag een brief komt betreffende belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld. Het is echter niet aannemelijk dat al betreffende het belastingjaar 2020 een wijziging zal plaatsvinden.


KLIMAATAKKOORD

Energiebelasting op gas en elektriciteit

Eind juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Om het aardgasgebruik terug te dringen wordt aardgas hoger belast. Om elektriciteitsgebruik te stimuleren wordt de energiebelasting op elektriciteit lager. Met deze verschuiving worden investeringen in verduurzaming gestimuleerd.

De energiebelasting van de eerste schijf aardgas (tot 5.000m3) wordt in 2020 verhoogd met € 0,04 per m3 en vervolgens steeds met € 0,01 per jaar gedurende zes jaren. De extra belastingopbrengst wordt teruggegeven via belastingverminderingen en verlaging van de eerste tariefschijf energiebelasting op elektriciteit (tot 10.000kWh).

De salderingsregeling voor zelf opgewekte elektriciteit blijft bestaan tot en met 2022. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Ook in de toekomst betalen kleinverbruikers geen energiebelasting, BTW en ODE over de zelfopgewekte elektriciteit, mits die direct wordt verbruikt of opgeslagen achter de aansluiting.


Autobelastingen

Het lage bijtellingspercentage voor elektrische auto's gaat in 2020 omhoog naar 8 procent. In de volgende jaren stijgt het verder naar 22 procent in 2026. Het lage bijtellingspercentage geldt nu bij een maximum cataloguswaarde van € 50.000, dat bedrag wordt volgend jaar verlaagd naar € 45.000 en daalt daarna verder om in 2026 op € 40.000 uit te komen.

Qua autobelastingen worden varianten onderzocht ten behoeve van de volgende kabinetsformatie om te worden betrokken bij de voorgenomen belastingherziening in 2025.


, , laatst bijgewerkt: 01-07-2019.


« terug naar het nieuwsoverzicht


contact icoon Ostraka belastingadviseurs

Contact

Ostraka belastingadviseurs BV
Postbus 44
4284 ZG  RIJSWIJK N-Br
T 0183-760522
info@ostraka.nl
  • Ostraka belastingadviseurs BV
  • 0183-76 05 22
  • info@ostraka.nl
  • Postbus 44
  • 4284 ZG
  • RIJSWIJK N-Br.